Návody

Návod na montáž turbodúchadla

1. Pred montážou nového turbodúchadla je nutné zistiť a odstrániť príčinu poškodenia starého turbodúchadla.

Môže to byť:

- zlé mazanie a následné prehriatie

- cudzí materiál v turbodúchadle

- cudzí materiál vo výfukovom kolektore

- príliš vysoké otáčky

 

2. Po zistení chyby sa musí vyčistiť sacie potrubie, výfukové potrubie a skontrolovať jeho tesnosť. Príruby a závity nesmú byť opotrebované ani poškodené.

3. Je potrebné vymeniť motorový olej a olejový i vzduchový filter. Odporúčame vymeniť olejové potrubia, pričom pri ich inštalácii v žiadnom prípade nesmú byť použité tesniace tmely.

4. Nové turbodúchadlo musí byť pred montážou naplnené olejom pri ľahkom otáčaní rotorom. Pri inštalácii turbodúchadla použite nové tesnenie a skrutky.

5. Uťahovací moment musí byť v súlade s odporúčaním výrobcu. Po montáži turba naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh. Potom zvyšujte otáčky, kým sa nezvýši tlak oleja. Nakoniec skontrolujte tesnosť všetkých spojov sacej, výtlačnej a mazacej sústavy.

Návod na stiahnutie v PDF.

 

 

Výmena turba v motoroch PSA Group 1.6 HDI 66-80kW

Pri montáži turbodúchadiel do motorov 1.6 HDI Ford, Citroen, Peugeot a Mazda, treba odstrániť sitko (C) zo šrouby (4B) od prívodnej olejovej vysokotlakovej trubky mazania turba. Ak to neurobíte, zadriete nové turbo ktoré meníte….

Dôvod odstránenia:

-sitko je zanesené a znižuje prietok oleja k mazaniu turbodúchadla

-nedoporučujeme dávať novú skrutku aj zo sitkom, aj na novej skrutke odstráňte sitko, predĺžite životnosť turba

 

Taktiež treba skontrolovať usadenie nečistôt a karbónu v motore – celý motor treba pri výmene turba prepláchnuť a odstrániť nečistoty v motore.

Doporučujeme namontovať novú mazaciu trubku turba a nový filter olejového čerpadla, ktorý je umiestnený v olejovej vani.

Na repasované turbo, ktoré po výmene zadriete, sa nevzťahuje záruka. Zverte výmenu radšej odborníkom.

 

Návod na montáž prídavného pruženia pre dodávkové autá.

 

POZOR !!!!

- vo vankúšoch musí byť stále vzduch aspoň 1 atm., ináč dôjde k poškodeniu vankúšov - sú montované namiesto dorazov

- maximálny tlak v systéme je 6 atm.

- odporúčame tlak 2,5 atm. a potom prípadne dofúkať podľa potreby

- zaťažením auta sa tlak vo vankúšoch zvýši - nenafúkať na 6 atm. pri prázdnom vozidle a tak nakladať tovar, dôjde k prasknutiu hadíc alebo vankúšov.

 

Na stiahnutie:

 

- Jumper, Ducato, Boxer

- Master a Movano do 2011

- Sprinter jednomontáž

- Sprinter dvojmontáž

- Transit jednomontáž

- Transit dvojmontáž

- Crafter jednomontáž

- Crafter dvojmontáž